Om oss

Om oss

TCFD.se drivs av Alexander Liljeskär och Johan Hemryd. Vi är två fördetta master studenter på Uppsala universitet. Under vår uppsats kartlade vi hur väl de största organisationerna (OMXS30) överensstämde med de riktlinjer som getts ut av Task Force On Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Studier av vår typ har inte till vår vetskap genomförts i Sverige tidigare, möjligen på grund av dess relativt nya härkomst och för att få känner till riktlinjerna. TCFD handlar primärt är motsatsen till det traditionella hållbarhetsredovisningen, vars praxis bygger på premisser hur ”organisationen påverkar sin omvärld och klimatet” . TCFD:s rekommendationer är det omvända där organisationer behöver identifiera ”hur klimatet påverkar företaget”. TCFD är ett steg i ledet mot en hållbarare framtid, genom bättre allokering av kapital i samhället, eftersom investerare (med hjälp av TCFD) kan göra mer insiktsfulla investeringar, och företag kan bättre förebygga eventuella klimatrisker i framtiden. Vill man ha vår rapport kan man köpa den här. Behöver man konsulthjälp eller vill köpa en helhetslösning kan man göra det här.

info@tcfd.se