How Compliant Are Organizations with the TCFD Recommendations?

kr250.00

På grund av en utbredd avsaknad av klimatanpassad redovisning i stora finansiella organisationer har det brådskande behovet för organisationer att bedöma och prissätta klimat risker gett upphov till nya initiativ som Task force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), en icke-statlig organisation. Denna studie undersöker organisationerna på OMXS30 och deras compliance med TCFD i sina publika rapporter. Resultaten för 2018 visar en låg genomsnittlig compliance på ~ 38 % men en ökning i genomsnittlig compliance över tid (2016–2018). Den finansiella sektorn hade högre compliance med TCFD än andra sektorer, de uppnådde den högsta genomsnittliga complaince poängen på 43,9% 2018. Den övergripande avsaknaden av klimatrisker i redovisningen kan bero på att rekommendationerna är relativt nya, ett pågående implementations arbete, osäkerhet kring ramverket och intressekonflikter. Organisationerna på OMXS30 behöver bättre integrera sina icke-finansiella risker (klimatrisker) i sina finansiella rapporter. Låg compliance och avsaknad av intern kunskap kan ses som bevis för att TCFD ännu inte anses vara legitimerande i organisationer i Sverige.