Tjänster

Varför ska ert företag implementera TCFD:s rekommendationer?
Det finns många anledningar till att ert företag ska implementera TCFD eftersom det är ett verktyg för att vara proaktiv. TCFD är ett prediktivt verktyg då man måste klargöra hur framtida scenarion kan påverka företaget. TCFD:s rekommendationer riktade sig initialt till finansiella företag men kan användas av vilket företag som helst. Organisationer som vill vara framåtblickande och förstå sin verksamhet i framtiden bör använda sig av dessa rekommendationer. De utmaningar som vårt samhälle står inför i och med de ständigt ökande klimathoten ökar relevansen av scenarioanalyser för hur klimatet kan påverka företaget. Detta kan ge ytterligare incitament till att aktivt minska koldioxidutsläppen och sedermera klimathoten .

Konsulttjänster och helhetslösning
Om ni står i begrepp att införa TCFD i er organisation men behöver kanske stöd och råd från personer som är insatta i området så kan ni kontakta oss. Vi kan bistå med konsulthjälp inom olika delområden men också bistå med en helhetslösning. En helhetslösning kräver transparens och god information för att utforma en så god rapport som möjligt. Vill ni veta mer eller kontakta oss kan ni mejla här.

TCFD workshops och seminarier.
– Anmäl er till våra onlinekurser i hur man på bästa sätt kan öka sin compliance med TCFD:s rekommendationer. Där går vi igenom varför det är viktigt, hur det fungerar, vad företag ofta gör för misstag, svårigheterna med rekommendationerna och våra tips på hur man bör utforma dem. Kursen består av 10 lektioner och 4 digitala workshops, där vi tillsammans diskuterar och löser olika problem i samband med TCFD. Syftet med workshopsen är att komma in i rätt mindset för att kunna utforma en korret TCFD rapport.